Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: philosophy

KMT 2014 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

From St. Augustin to Joachim of Fiore

Cite: Bartosz Wieczorek, Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 133-134.

DOI: 10.21697/kmt.16.10

Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 r., ss. 408.

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).