Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Antoni Lewek Journalism IEMiD UKSW clergy media education homiletics conferences media science university

KMT 2011 nr 3 Download PDF

Piotr Drzewiecki

Homilist, media scholar, theologian, media educator

Cite: Piotr Drzewiecki, Homileta, medioznawca, teolog, pedagog mediów, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 95-97.

DOI: 10.21697/kmt.6.7

About authors

Dr Piotr Drzewiecki

ORCID: 0000-0002-3009-2562

Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).