Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: globalization information consumerism media science myth morality postmodernism progress press identity identity

KMT 2013 nr 4 Download PDF

Ewelina Kotarba

Myth in contemporary society

Cite: Ewelina Kotarba, Współczesne mityzacje rzeczywistości społecznej w świetle ogłoszeń prasowych, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 110-120.

DOI: 10.21697/kmt.15.8

Principal aim of the article is to present the influence of myths on the society. Contemporary society does not believe in myth and forget about its power. However taking into account the functions of myths one may claim that it is fundamental for the culture and helps to construct cultural identity.

About authors

mgr Ewelina Kotarba

ORCID: (nieznany)

Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).