Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Social doctrine richness economy ethics consumerism church progress poorness

KMT 2013 nr 4 Download PDF

Kamil Goral

Temptation of greed – threat of risky investment on the stock exchange in the context of the catholic social teaching

Cite: Kamil Goral, Pokusa chciwości – zagrożenia związane z ryzykownym inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych w świetle katolickiej nauki społecznej, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 122-134.

DOI: 10.21697/kmt.15.9

The article presents greed as a main reason of taking an excessive risk of stock exchange investment. In the text was pointed kinds of risky investments motivated by greed with an estimation of that behavior in the catholic social teaching context.

About authors

mgr Kamil Goral

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).