Słowa kluczowe: komercjalizacja Polska Wizerunek marketing prawo własności intelektualnej prawo prawo sportowe sport

KMT 2014 nr 1

Kamil Szpyt,

Prawna problematyka eksploatacji wizerunku członka kadry narodowej przez polski związek sportowy

Źródło: Kamil Szpyt, Prawna problematyka eksploatacji wizerunku członka kadry narodowej przez polski związek sportowy, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 77-99.

W treści niniejszego artykułu przedstawiono prawną problematykę eksploatacji wizerunku sportowca, członka kadry narodowej, przez polski związek sportowy. Omówiono w nim kompleksowo wszystkie najistotniejsze wątpliwości rodzące się na gruncie prawnej interpretacji art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przy uwzględnieniu ustaleń doktryny i orzecznictwa. W opracowaniu nie zabrakło również wyjaśnienia samego pojęcia „wizerunku”, zakresu prawa do wizerunku oraz podmiotu do niego uprawnionego.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...