Słowa kluczowe: medioznawstwo internet kultura wizualna Media wizualne nowe media

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Bogumiła Suwara, Ph.D.,

Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií

Źródło: Bogumiła Suwara, Ph.D., Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 38-54.

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia, w jaki sposób dokonuje się zbliżenie tekstowych i wizualnych elementów w hipermedialnym artefakcie. Dokonuje się ono na bazie połączenia jednocześnie przyjmowanych poprzez kanał słowny i wzrokowy informacji z, będącą tego następstwem, stale postępującą, kontekstualizacją która w istocie jest rekonceptualizacją.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...