Słowa kluczowe: teologia mediów medioznawstwo ewangelizacja edukacja medialna duchowieństwo Edukacja medialna Dziennikarstwo UKSW uniwersytet Antoni Lewek IEMiD

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Michał Drożdż, prof. UPJPII,

Potrzeba edukacji medialnej i dziennikarskiej według ks. prof. Antoniego Lewka w duchu Magisterium Ecclesiae

Źródło: Michał Drożdż, prof. UPJPII, Potrzeba edukacji medialnej i dziennikarskiej według ks. prof. Antoniego Lewka w duchu Magisterium Ecclesiae, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 55-60.

Artykuł omawia poglądy na kwestię edukacji medialnej i dziennikarskiej, jakie prezentował śp. ks. prof. dr hab. Antoni Lewek (1940-2010) - twórca studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także załozyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...