Słowa kluczowe: teatr filozofia konsumpcjonizm globalizacja uczestnictwo w kulturze ponowoczesność odpowiedzialność narracyjność

KMT 2017 nr 7 Pobierz PDF

Anna Maria Grabińska,

Rytuał narracyjności, performatywność rytuału

Źródło: Anna Maria Grabińska, Rytuał narracyjności, performatywność rytuału, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 7, s. 24-32.

Artykuł porusza zagadnienie różnych form narracyjności w sztukach wizualnych. Krótka historia pojęć takich, jak estetyka czy opowiadanie pozwalają na nowo spojrzeć na stale zmieniające zarówno swe znaczenia i formę podstawowe zagadnienia kulturo- i  literaturoznawcze. Pragnąc ująć przejawianie się zagadnienia narracyjności w różnych dziedzinach działalności człowieka w sposób obrazowy i ilustrujący wagę samego zagadnienia, rozpoczynam od zjawisk antropologicznych oraz plemion ahistorycznych. Wychodząc m. in. od szamanizmu koreańskiego, przez pozycję aktora zachodniego oraz współczesne rozumienie parateatralności, dochodzę w swych rozważaniach do estetyki performatywności. Porównując sytuację literackiej i teatralnej czy widowiskowej narracyjności, rozważam miejsce współczesnej narracji względem widza/czytelnika, ale także względem zachodnich tradycji, doświadczeń psychologii czy kondycji kultury.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...