Słowa kluczowe: teologia kultury komercjalizacja konsumpcjonizm

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Komercjalizacja współczesnej kultury

Źródło: Witold Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 8-18.

Konsumpcja staje się współcześnie rzeczywistym stanem kultury, w której aktywność człowieka podporządkowana jest rynkowi. Proces ten nazywany bywa supermarketyzacją i komercjalizacją kultury. Jest to przeniesienie wzorów zachowań charakterystycznych dla relacji ekonomicznych na kulturowe zachowania ludzi. Komercjalizacja kultury jest kierowaniem się w życiu kryteriami handlowymi, w których dobra i usługi artystyczne traktowane są jak towary. W takim ujęciu kultura staje się kwestią gustu, osobistego wyboru warunkowanego przez przynależność narodową, stopień zamożności, otoczenie społeczne, wykształcenie i jest coraz bardziej kształtowana przez rynek z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...