Słowa kluczowe: kościół personalizm ponowoczesność tożsamość Nauka społeczna tożsamość moralność

KMT 2015 nr 6 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Etyczne rozumienie tożsamości w kontekście katolickiej nauki społecznej

Źródło: Bartosz Wieczorek, Etyczne rozumienie tożsamości w kontekście katolickiej nauki społecznej, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 23) nr 6, s. 62-74.

Artykuł przedstawia główne koncepcje związane z rozumieniem tożsamości etycznej człowieka, przede wszystkim związane z katolicką nauką społeczną oraz koncepcję A. MacIntyre’a, która opiera się na etyce klasycznej. Przegląd głównych koncepcji związanych z tożsamością etyczną pokazuje, iż bez jej właściwego rozumienia nie da się sformułować żadnych zasad związanych z życiem społecznym. Ważne jest też podkreślenie, iż bez określonych rozstrzygnięć na gruncie metafizyki klasycznej i antropologii sformułowanie koncepcji tożsamości etycznej jest niemożliwe. Tożsamość etyczna człowieka jest to relacja zależności i zarazem zgodności postępowania człowieka z jego naturalnym rozwojem jako bytu osobowego. W artykule przedstawione są też poglądy kwestionujące pojęcie tożsamości etycznej człowieka i podkreślające płynność i niedookreśloność życia nowoczesnego człowieka (R. Rorty, Z. Bauman). Taka dekonstrukcja pojęcia tożsamości prowadzi do destrukcji podmiotu ludzkiego.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...