Słowa kluczowe: medioznawstwo uczestnictwo w kulturze ponowoczesność kultura

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Agnieszka Jęczeń,

Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu

Źródło: Agnieszka Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 8-18.

W artykule swym analizuję współczesne zjawiska kulturowe ze sfery cielesności, turystyki, natury, konsumpcji i mediów, które konstytuują współczesny fenomen estetyzacji. W oparciu o koncepcje filozoficzne na temat estetyzacji, opisuję mechanizmy jej działania w sferze praxis, obejmując je również refleksją aksjologiczną. Intensyfikujące się w kulturze współczesnej procesy estetyzacji świadczą o poszukiwaniu przez ludzi sensu, pragnienia doskonalenia rzeczywistości, dążenia do zapełnienia pustki duchowej, której nie wypełnią jednak zmiany technologiczno-cywilizacyjne. Mimo to w ponowoczesności wysuwa się swoiste projekty estetetyzacji, które obecnie dotykają już każdej dziedziny życia. Opisu wymaga kondycja współczesnego człowieka, który staje w obliczu nowych form, jakości i zdarzeń estetycznych.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...