Konferencja naukowa pt. "Oryginał i kopia. Znikająca tożsamość"

19 października 2011 r. w auli Jana Pawła II w kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 o godz. 13 miała miejsce konferencja naukowa pt. "Oryginał i kopia. Znikająca tożsamość".

Przemiany cywilizacyjne oraz świat nowych mediów elektronicznych sprawiają, że szukamy nowych odpowiedzi na pytania: Jak współczesny człowiek ma odnaleźć się w świecie? Co jest prawdą a co fikcją przekazu informacyjnego? Jedni zwracają uwagę na zagrożenia kultury konsumpcyjnej, inni widzą problemy w społeczeństwie informacyjnym.

Komunikacja międzyosobowa koncentruje się wokół nowych mediów, gdzie bezpośredni kontakt z osobą staje się coraz mniej ważny. Porozumiewamy się szybciej i bardziej intensywnie, ale uścisk ręki, czy nawet kontakt wzrokowy, przestaje mieć istotne znaczenie. Skrzynki e-mailowe i książki telefoniczne zapełniają się nowymi kontaktami, ale czy w ten sposób naprawdę kogoś poznajemy? My sami rozsyłamy nasze komunikatory i namiary adresowe, ale ilu z tej masy ludzi naprawdę pokazaliśmy jacy jesteśmy? Kto z tych ludzi nas zna i czy jest nam to w ogóle potrzebne? Co buduje tożsamość człowieka? Czy cielesność jest jeszcze ważnym wskaźnikiem tożsamości? Jak widzą mnie inni, a jak ja chcę się innym pokazać? Skąd pomysł ukrywania własnej tożsamości w sieci, a co mówi o nas samych potrzeba zdobywania wielu przyjaciół internetowych? W końcu na ile i w jakim zakresie różne dziedziny wiedzy zostały dotknięte pytaniem o granice korzystania z możliwości, jakie dają nowe media elektroniczne?

Pytania te skierowaliśmy do teologów jak i filozofów, badaczy kultury i socjologów, psychologów, artystów, teatrologów, filmoznawców, ale i nawet polityków. Konferencja miała na celu postawienie powyższych pytań w kontekście różnych dziedzin nauki i życia społecznego.


Program konferencji:

13.00 – słowo wstępne, powitanie Gości i otwarcie konferencji
ks. dr Andrzej Adamski, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, redaktor naczelny kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”

13.15 Sesja konferencyjna
prowadzenie: dr Dominika Żukowska-Gardzińska, Instytut Wiedzy o Kulturze, członek redakcji

• „Człowiek, o którym pamięta Bóg”
ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa, rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja);

• „Prawda zdarzenia, prawda komunikatu, prawda osoby”
prof. dr hab. Karol Klauza, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL;

• „Kultura globalna a tożsamość”
o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze;

• „O tożsamości słów kilka”
prof. dr hab. Jan Wojciechowski, Instytut Wiedzy o Kulturze;

• "Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności"
mgr Łukasz Kaczmarczyk, Instytut Wiedzy o Kulturze

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie obrad

Komitet organizacyjny: ks. dr Andrzej Adamski (przewodniczący), dr Dominika Żukowska-Gardzińska (sekretarz), dr Marek Robak, dr Katarzyna Flader, dr Monika Przybysz, dr Marta Jarosz, dr Dagmara Jaszewska.

Rada Naukowa: ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa, prof. dr Michał Masłowski (Sorbona, Francja), prof. dr hab. Karol Klauza, o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, prof. dr hab. Jan Wojciechowski, prof. dr hab. Elżbieta Mazur (IWoK-UKSW).

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...