Etyczne i prawne wyzwania Internetu

14 maja 2010 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyła się I Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania nowych mediów” na temat „Etyczne i prawne wyzwania Internetu”. Organizatorem była Katedra Pedagogiki Mediów, kierowana przez prof. dr hab. Krystynę Czubę.

Otwarcia konferencji dokonał prodziekan Wydziału Teologicznego, ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW. Następnie rozpoczęły się obrady konferencyjne. Całość wystąpień podzielono na cztery sesje, w każdej przewidziano 3 referaty i dyskusję.

Sesja I zatytułowana była „Etos”. Przewodniczył jej ks. dr Andrzej Adamski. Jako pierwsza wygłosiła swój referat prof. dr hab. Krystyna Czuba. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Etos dziennikarza w odniesieniu do nowych mediów”. Po niej wystąpił dr Grzegorz Łęcicki z referatem pt. „Etyczne aspekty interkomunikatywności internetowej”, zaś jako trzecia przemawiała dr Małgorzata Laskowska. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Wartości w świecie realnym  i wirtualnym”.

Po dyskusji i przerwie rozpoczęła się II sesja – „Prawo”, której przewodniczyła dr Monika Przybysz. Najpierw Michał Kosecki wygłosił referat pt. „Cybersquatting, czyli kto ma prawo do domeny internetowej?”. Następnie ks. dr Andrzej Adamski mówił na temat „Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Internecie”. Jako trzeci w tej sesji wystąpił Piotr Waglowski – twórca i redaktor naczelny serwisu internetowego Vagla.pl. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Deontologia dziennikarska a internetowe serwisy własne administracji publicznej” i praktycznie zdominowało przeprowadzoną po sesji dyskusję, która – trzeba przyznać – była bardzo żywa i zaangażowała uczestników.

Trzecia sesja zatytułowana była „Wolność”. Zebrani wysłuchali najpierw referatu ks. dr. Józefa Klocha, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, na temat „Elektroniczne imprimatur? Teksty o wierze i moralności w Internecie”. Następnie wystąpił dr Marek Robak, który mówił o wolności i cenzurze w Internecie. Z kolei dr Monika Przybysz przedstawiła uczestnikom wystąpienie pt. „s-PR-ostowanie w »sieci«. O złej sławie i prawie”.

Czwarta, ostatnia sesja, nosiła tytuł „Odpowiedzialność”, a przewodniczył jej ks. dr Józef Kloch. Jako pierwszy przewidziany był referat ks. dr. hab. Michała Drożdża z Krakowa. Ponieważ nie mógł on z ważnych przyczyn przybyć osobiście, w jego zastępstwie referat pt. „Gra tożsamością w cyberprzestrzeni” wygłosiła mgr Bernadetta Cich. Ks. dr Krzysztof Marcyński mówił na temat „Od informacyjnego zawału do skarbca mądrości - surfowanie po internecie”. Konferencyjne wystąpienia zakończył referat Kamila Gorala „Internet jako narzędzie marketingu politycznego - kontekst etyczny”. Również ta część konferencji zakończona została płomienną dyskusją, która przeciągnęła się poza czas przewidziany przez organizatorów. Zakończenia i podsumowania konferencji dokonała prof. Krystyna Czuba.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...