Keywords: spirituality church sacrum holy area God

KMT 2013 nr 3 Download PDF

Bartosz Wieczorek

Three conversions

Cite: Bartosz Wieczorek, Trzy nawrócenia, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 14) nr 3, s. 112-115.

Réginald Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia. Przełamać duchowy kryzys, Wydawnictwo AA, 2012.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).