Słowa kluczowe: teologia kultury filozofia uczestnictwo w kulturze tożsamość humanizm polityka kulturalna kultura

KMT 2011 nr 4 Pobierz PDF

Łukasz Kaczmarczyk,

Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

Źródło: Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 7) nr 4, s. 25-39.

Celem artykułu jest analiza realizacji zasady jedności w różnorodności w kontekście tożsamości i różnorodności kulturowej Unii Europejskiej. Brak konsensu co do aksjologicznych korzeni leżących u podstaw dziedzictwa Starego Kontynentu prowadzi z jednej strony do relatywizacji wartości uznanych za elementy konstytuujące europejską tożsamość, z drugiej zaś do przesunięcia akcentów w działaniach kulturowych na poszanowanie i podtrzymywanie kulturowej różnorodności. Formą akceptacji heterogenicznej koncepcji europejskiej tożsamości jest również włączenie wymiaru kulturowego w realizację społeczno-gospodarczych celów UE, co sprzyja tworzeniu płaszczyzn dialogu międzykulturowego i relatywnie szerokie wspieranie różnorodnych partykularnych tożsamości w Europie, bez konieczności determinowania kierunku działań w sferze kultury w świetle pytań dotyczących wartości.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...