Słowa kluczowe: marketing wirusowy narracyjność tematy okładkowe okładki magazyny

KMT 2017 nr 2 Pobierz PDF

Anna Jupowicz-Ginalska,

Treść tematów okładkowych w magazynach a reakcje polskich odbiorców

Źródło: Anna Jupowicz-Ginalska, Treść tematów okładkowych w magazynach a reakcje polskich odbiorców, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 29) nr 2, s. 172-203.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań nad tematami okładkowymi, eksponowanymi na frontowych okładkach magazynów. Przedmiotem badań jest treść tych tematów. Cel główny analizy to zbadanie reakcji polskich odbiorców na treść tematów okładkowych. Pozostałe cele sformułowano jako zamiar przedstawienia: 1) wpływu kategorii demograficznych (płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania) respondentów na odbiór treści tematów okładkowych; 2) najpopularniejszych i najmniej popularnych treści tematów okładkowych dla przedstawicieli każdej wspomnianej kategorii demograficznej. Autorka weryfikuje hipotezę: dobór treści tematów okładkowych wiąże się z reakcjami polskich odbiorców, zachęcając lub zniechęcając do kontaktu z wydaniem magazynu, przy czym decyzje odbiorców uwarunkowane są ich przynależnością do wzmiankowanych kategorii demograficznych. Fundamentem przedstawianego tekstu są własne badania ilościowe, przeprowadzone metodą ankietową za pomocą techniki CAWI. Zrealizowano je w dniach 2-6 września 2016 r. na ogólnopolskiej próbie Polaków (N=1094), dobranej z panelu Ariadna.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...