Słowa kluczowe: nieśmiertelność posthumanizm transhumanizm krionika awatar technokultura

KMT 2017 nr 7 Pobierz PDF

Katarzyna Nowaczyk-Basińska,

Wizja nieśmiertelności Nikołaja Fiodorowa i współczesne projekty technologicznego uobecnienia po śmierci

Źródło: Katarzyna Nowaczyk-Basińska, Wizja nieśmiertelności Nikołaja Fiodorowa i współczesne projekty technologicznego uobecnienia po śmierci, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 7, s. 74-89.

W artykule przedstawiam wybrane współczesne projekty dotyczące technologicznie konstruowanej nieśmiertelności i zestawiam je z myślą dziewiętnastowiecznego filozofa Nikołaja Fiodorowa – niestrudzonego propagatora idei wskrzeszania zmarłych. Filozofia Fiodorowa, która zamiast kontemplować zjawiska, postuluje aktywny udział w ich tworzeniu, znajduje zaskakujące przedłużenie w aktualnie rozwijanych projektach kulturowo-technologicznych związanych z przywróceniem ciału życia. Fiodorow łączył w spójną i koherentną całość założenia religijne i naukowe, inaczej jednak niż XXI wiek, który wytrąca nieśmiertelność z orbity rozważań religijnych i duchowych, a zaczyna szukać dla niej uzasadnienia w postępie technologicznym, dyskursach post- i transhumanistycznych oraz w mechanizmach wolnego rynku.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...