Słowa kluczowe: teologia kultury konsumpcjonizm globalizacja kultura fanowska uczestnictwo w kulturze ponowoczesność

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Dagmara Jaszewska,

Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury

Źródło: Dagmara Jaszewska, Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 19-33.

Artykuł przedstawia zagrożenia płynące z urynkowienia i globalizacji kultury, które Gordon Mathews określił mianem „supermarket kultury”, a które skutkują dotąd niespotykaną przestrzenią jednostkowej „wolności wyboru”. Autorka zestawia je z koncepcją ponowoczesności i wskazuje na ich wspólne jądro – konsumpcję, jako dominujący dziś w kulturze model życia. Następnie wskazuje, że tak jak ponowoczesność, tak również supermarketyzacja kultury ma swoje granice. Przywołuje teoretyczne koncepcje ukazujące te granice, a ponadto przedstawia i krótko charakteryzuje tropy współczesnej kultury, na których nie realizuje się stereotypowa powierzchowność wyboru - jak konsumpcja „pełna znaczeń”, niewidzialna „praca na symbolach” widoczna w zjawisku młodzieżowych subkultur, czy zjawisko internetowych fandomów.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...