Słowa kluczowe: medioznawstwo edukacja medialna uczestnictwo w kulturze tożsamość tożsamość Teorie mediów postawa

KMT 2013 nr 1 Pobierz PDF

Daria Maciołek, Dariusz Poleszak,

Środki masowego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze do kształtowania postaw i konstruktywnych form zachowania wśród młodzieży

Źródło: Daria Maciołek, Dariusz Poleszak, Środki masowego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze do kształtowania postaw i konstruktywnych form zachowania wśród młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 12) nr 1, s. 23-32.

Współczesny świat podlega ciągłym, dynamicznym przemianom. Globalizacja, postęp naukowo – techniczny, przemiany społeczne, wszechobecność mass mediów wraz z pojawieniem się ich nowych form to tylko niektóre z kierunków przemian. Świat można uznać za system naczyń połączonych, stąd też również i edukacja staje przed określonymi problemami, nie może ich nie dostrzegać. Dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek to gwałtowny, dynamiczny rozwój mass mediów, które nie tylko stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, ale w coraz większym stopniu starają się ją kreować. W konsekwencji prowadzi to do szerokich zmian w sferze intelektualnej, społecznej, czy też emocjonalnej. Współczesne media odgrywają jedną z głównych ról we współczesnym świecie – zarówno w życiu jednostek, jak i całego społeczeństwa.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...