Słowa kluczowe: personalizm uczestnictwo w kulturze Polska kultura sacrum

KMT 2016 nr 6 Pobierz PDF

Emilia Zimnica-Kuzioła,

Sacrum w twórczości Jerzego Nowosielskiego

Źródło: Emilia Zimnica-Kuzioła, Sacrum w twórczości Jerzego Nowosielskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 6, s. 177-187.

Treścią artykułu jest prezentacja życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego z uwzględnieniem kategorii sacrum. Autorka przybliża sylwetkę polskiego artysty, który należał do nielicznego grona twórców zainteresowanych pierwiastkami religijnymi w kulturze (co znalazło szczególne odzwierciedlenie w jego malarstwie ikonowym). Sacrum Nowosielskiego ma charakter manaiczny, artysta włącza w zakres fenomenów „świętych” wiele sfer rzeczywistości empirycznej, poszerzając granice tego, co sakralne.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...