Słowa kluczowe: duchowość Rodzina wspólnota katecheza Nauka społeczna Bóg tożsamość moralność Watykan słowo dzieci postawa religia psychologia dzieci młodzież relatywizm męskość wychowanie komunikacja intencja komunikacyjna dialog kobieta miłość dialog Biblia konflikt autorytet Absolut odpowiedzialność

KMT 2017 nr 7 Pobierz PDF

Urszula Piaszczak, Dominika Zarosińska, Beata Zarzycka, Jacek Śliwak,

Religijność a komunikacja w małżeństwie

Źródło: Urszula Piaszczak, Dominika Zarosińska, Beata Zarzycka, Jacek Śliwak, Religijność a komunikacja w małżeństwie, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 7, s. 184-209.

Niniejszy artykuł traktuje o religijności w odniesieniu do komunikacji małżeńskiej. Opisując pojęcie religijności odniesiono się do Wielofunkcyjnego modelu religijności Stefana Hubera, którego operacjonalizację stanowi Skala Centralności Religijności C-15 . Komunikacja małżeńska, z kolei, ujęta została z perspektywy struktury zaproponowanej przez Kaźmierczak i Plopę , czego operacjonalizacją jest Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM). W badaniu udział wzięło 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn), będących w związkach małżeńskich. Główna hipoteza mówi o istnieniu związków istotnych statystycznie między centralnym usytuowaniem religijności w poznawczej strukturze osobowości i pozytywną komunikacją w małżeństwie. Uzyskane wyniki pozwoliły na częściowe potwierdzenie stawianych hipotez.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...