Słowa kluczowe: edukacja medialna Edukacja medialna nowe media social media cyberprzemoc cyberbullying Twitter Facebook prywatność

KMT 2015 nr 1 Pobierz PDF

Piotr Siuda,

Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej

Źródło: Piotr Siuda, Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 36-56.

Autor artykułu wychodzi z założenia, że mamy do czynienia z dwoma stanowiskami w badaniach internetu: optymistycznym i pesymistycznym. Krytycy wskazują na ekonomiczne i polityczne negatywne konsekwencje użycia Sieci, a obecnie coraz więcej uwagi poświęcają kwestii naruszeń prywatności w internecie. Badaniom na ten temat rzadko kiedy towarzyszy jednak próba ogólnego uporządkowania tego, jak wspomniane pogwałcenia postrzegają krytycy tego zagadnienia. To jest właśnie celem artykułu. Autor – posiłkując się różnymi doniesieniami akademickimi – pokazuje, jak krytycy konceptualizują prywatność internetową i jakie wyróżniają typy jej naruszeń oraz sposoby przeciwdziałania im. Omawiane zagadnienia są ważne, jeśli uznać (za krytykami), że skala naruszeń prywatności jest bardzo duża. Rzadko kiedy bada się opinie i zachowania użytkowników internetu związane z prywatnością online.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...