Słowa kluczowe: telewizja reklama marketing Słowacja reklama marka znak towarowy

KMT 2016 nr 6 Pobierz PDF

Alexandra Bellova, Peter Mikuláš, Ph. D.,

Vývojová tendencia umiestňovania produktov v televíznom seriáli Panelák

Źródło: Alexandra Bellova, Peter Mikuláš, Ph. D., Vývojová tendencia umiestňovania produktov v televíznom seriáli Panelák, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 6, s. 152-161.

Umiestňovanie produktov patrí k propagačným nástrojom frekventovane využívaných televíziou. V štúdii sme sa zamerali na jeho využívanie v dennom televíznom seriáli Panelák, ktorý možno považovať za fenomén slovenskej televíznej scény v ostatných rokoch. Počas troch období (2008, 2011 a 2014) sme s použitím televízneho archívu dostupného na internete skúmali výskyt produktov v uvedenom seriáli v rámci konkrétne vytýčených vysielacích týždňov, pričom sme použili metódu kvantitatívnej obsahovej analýzy. Zaujímal nás kvantitatívny výskyt umiestnených produktov, ale aj ich celkové časové trvanie. Okrem toho sme sa zamerali na typy umiestňovania produktov. Štúdia nepoukázala na kontinuálny lineárny rast použitia tohto nástroja, ale skôr na racionalizáciu jeho použitia.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...