Słowa kluczowe: ewangelizacja kościół duchowieństwo przestrzeń świecka przestrzeń święta Bóg Watykan religia Benedykt XVI Jan Paweł II Franciszek dechrystianizacja

KMT 2014 nr 1 Pobierz PDF

Czesław Parzyszek,

Odnowa współczesnego świata przez dzieło nowej ewangelizacji

Źródło: Czesław Parzyszek, Odnowa współczesnego świata przez dzieło nowej ewangelizacji, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 101-119.

Papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek w wielu miejscach i w różnych okolicznościach ukazywali obraz współczesnego świata i płynące stąd zagrożenia dotyczące godności człowieka i rodziny. Twierdzili, że żyjemy w świecie, w którym panuje nie tylko nieznajomość Ewangelii lecz także często odrzucanie jej przez świat. Toczy się zmaganie o „duszę świata”. Widoczna jest fałszywa hierarchia wartości, kryzys prawdy, sumienia i wolności. To wszystko prowadzi do dechrystianizacji współczesnego świata. Ostrze niebezpieczeństwa dechrystianizacji skierowane jest ku samemu chrześcijaninowi i ku rzeczywistości ludzkiej, jaką tworzy chrześcijanin. Najbardziej zagrożone dechrystianizacją jest chrześcijańskie małżeństwo, rodzina katolicka, naród chrześcijański, społeczeństwo w swych strukturach i instytucjach wyrosłych z chrześcijaństwa, a nade wszystko sam Kościół w swej młodości, żywotności i w swoim misyjnym i apostolskim dynamizmie. W takiej sytuacji Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek stawiali sobie pytanie: jak odnowić oblicze ziemi, jak skutecznie dziś głosić Ewangelię, by przyczyniła się do odnowy współczesnego świata? W jaki sposób? Jakim językiem? Jednomyślnie stwierdzili, że jedynie skutecznym środkiem odnowy współczesnego świata jest dzieło nowej ewangelizacji. Nadszedł czas nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja to głoszenie Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość, która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. Nowa ewangelizacja oznacza przede wszystkim postawę chrześcijanina; jest aktem zaufania do Chrystusa, który czyni nowymi wszystkie rzeczy. Jest też aktem odwagi i entuzjazmu, aby zmieniać oblicze ziemi. Jest wreszcie radosnym świadectwem chrześcijan, że Ewangelia jest zawsze aktualna. Orędzie zbawcze Jezusa Chrystusa potrzebuje nowych ewangelizatorów. Styl życia wierzących potrzebuje autentycznej wiarygodności.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...