Słowa kluczowe: medioznawstwo telewizja cyfrowa informacja internet prasa telewizja Dziennikarstwo komercjalizacja globalizacja Wizerunek symbolika moralność kultura wizualna Media wizualne

KMT 2011 nr 4 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

Obrazy medialne i media obrazowe wobec śmierci M. Kaddafiego (z punktu widzenia antropologii obrazu)

Źródło: Norbert Mojżyn , Obrazy medialne i media obrazowe wobec śmierci M. Kaddafiego (z punktu widzenia antropologii obrazu), "Kultura - Media - Teologia", 2011( 7) nr 4, s. 64-72.

Dominująca rola obrazu we współczesnej kulturze wizualnej i kulturze informacyjnej. Niesłabnące oddziaływanie reprodukowanego i multiplikowanego obrazu w mediach wizualnych. Medialne przekazy śmierci M. Kaddafiego. Agresja obrazów i agresja wobec obrazów (ikonoklazm) – niszczenie wizerunków dyktatora. Antropologiczne podstawy oddziaływania wizerunków i mediów wizualnych. Archetyp wizerunku i kult obrazów. Podwójna rola mediów wizualnych: jako środków masowego przekazu i rodzaju (tworzywa) artefaktów plastycznych. Rola filmów i obrazów satyrycznych w sieci. Rosnąca rola cyberprzestrzeni - obrazy w cyberprzestrzeni.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...