Keywords: church clergy sacrum profanum God morality religion

KMT 2013 nr 1 Download PDF

Marek Markiewicz

The „Motyl” case – between religious freedom and contestation

Cite: Marek Markiewicz, Sprawa „Motyla”, czyli między wolnością religii a jej kontestacją, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 12) nr 1, s. 63-77.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).