Słowa kluczowe: medioznawstwo internet prasa radio telewizja Dziennikarstwo Polska nowe media postęp social media postęp techniczny konwergencja telewizja regionalna Facebook

KMT 2015 nr 6 Pobierz PDF

Agnieszka Roguska,

Miejsce mediów lokalnych w internetowej rzeczywistości

Źródło: Agnieszka Roguska, Miejsce mediów lokalnych w internetowej rzeczywistości, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 23) nr 6, s. 44-60.

Internet staje się coraz bardziej lokalny. Jest nie tylko narzędziem komunikowania się, lecz również przestrzenią gromadzenia, przekazywania i spotykania się najróżniejszych treści. Owe targowisko różnorodności jest doskonałą okazją do zaistnienia i wyjścia mediów lokalnych poza własny obszar aktywności. To również miejsce poszukiwania nowej formuły funkcjonowania. Medialność lokalna współtworzy medialność globalną, tym samym wpływając na kształt medialny świata w ogóle. W dużej mierze dzięki internetowi poznajemy różne kultury, ludzi, ciekawe zakątki świata, regionu czy najbliższej okolicy. Internet pozwala zorientować się w interesującej nas lokalności danego miejsca, owego genius loci i zapoznać się z nim. Oddolne, lokalne inicjatywy czy akcje różnego rodzaju, mają szansę spotkać się z szerszym zainteresowaniem właśnie dzięki internetowi. Internet to narzędzie, które ludzi może dzielić lub łączyć. Jednak z pewnością przybliża różnorodność pod każdą postacią, wynikającą z lokalnych tradycji i uwarunkowań, uprzedzeń, lęków, stereotypów, ale też ciekawości, potrzeb edukacyjnych, duchowych, wyznaniowych, otwartości w poznawaniu zmian w kulturze i zachowaniach człowieka. Artykuł zawiera analizę korzyści obecności mediów lokalnych w wirtualnej przestrzeni.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...