Słowa kluczowe: teologia mediów medioznawstwo edukacja medialna Dziennikarstwo UKSW Antoni Lewek IEMiD

KMT 2011 nr 3 Pobierz PDF

Karol Klauza,

Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Źródło: Karol Klauza, Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 8-17.

Ks. prof. Antoni Lewek (1940-2010) był założycielem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSw w Warszawie. Po jego niespodziewanej śmierci, jego dzieło kontynuują i rozwijają wychowankowie i współpracownicy. Niniejszy artykuł jest analizą dokonań i osiągnięć ks. prof. Lewka oraz jego następców.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...