Słowa kluczowe: teologia kultury edukacja medialna

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Jan Jaroszyński,

Media a supermarket kultury

Źródło: Jan Jaroszyński, Media a supermarket kultury, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 34-44.

Artykuł poświęcony sytuacji kultury w dobie wszechogarniającego wpływu mediów. Autor w pierwszym rzędzie ukazuje wartość dziedzictwa w świetle magisterium Kościoła. Następnie zajmuje się analizą wpływów procesów globalizacyjnych na kulturę, zatrzymując się w szczególny sposób nad istotą kultury popularnej, rozważając szanse i zagrożenia wynikające z jej pojawienia się, ukazując przede wszystkim problem tożsamości współczesnego człowieka będącego twórcą tego dorobku i odbiorcą. Aby nie zagubić się w świecie komercji autor ukazuje wartość edukacji kulturalnej i medialnej, której podmiotem jest osoba ukierunkowana na Boga.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...