Keywords: church clergy press radio television Card. Stefan Wyszyński Poland Rev. Zdzisław Peszkowski PRL censorship ks. Stanisław Bełch ks. Zdzisław Peszkowski ks. Tadeusz Kirschke

KMT 2017 nr 7 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

The Editorial, Journalist and Publishing Involvement of the Polish Priests in Exile during World War II and the postwar period on the example of Rev. Stanislaw Belch, Rev. Zdzislaw Peszkowski, and Rev. Tadeusz Kirschke

Cite: Grzegorz Łęcicki, Zaangażowanie medialne polskich kapłanów emigracyjnych podczas drugiej wojny światowej i w okresie powojennym na przykładzie działalności ks. Stanisława Bełcha, ks. Zdzisława Peszkowskiego oraz ks. Tadeusza Kirschkego, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 7, s. 109-172.

The article is a synthetic presentation of media involvement of the Polish Catholic priests who as a result of the war found themselves in exile and took up pastoral work in the Polish diaspora (Polonia). It offers a review of a great variety of publishing, scientific, and journalistic initiatives including those that reverberated around the authorities in Exile and The People's Republic of Poland and caused controversies.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).