Słowa kluczowe: kościół wspólnota katecheza

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Cezary Smuniewski,

Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach

Źródło: Cezary Smuniewski, Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 83-100.

Niniejsze opracowanie jest efektem analizy Katechez Benedykta XVI z okresu od 17.05.2006 r. do 14.02.2007 r. poświęconych apostołom i ich najbliższym współpracownikom. Teksty te posłużyły do ukazania zagadnienia komunii kościelnej, która okazuje jest tematem łączącym analizowane wypowiedzi. Przedstawiono: posługę św. Piotra na rzecz komunii, relację Pana Jezusa z Apostołami, troskę o komunię kościelną w działalności św. Pawła i jego najbliższych współpracowników. Z analizy Katechez wynika, że komunia kościelna ma swoje źródło w Trójcy Świętej i ku Niej prowadzi. Urzeczywistnia się ona w Kościele, w naszej bliskości z Odkupicielem, w zaangażowaniu w życie Jego Kościoła, we współpracy z Nim w Jego i naszej misji w świecie.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...