Słowa kluczowe: teatr uczestnictwo w kulturze kultura

KMT 2011 nr 4 Pobierz PDF

Edyta Jarosz-Mackiewicz,

Średniowieczne misterium „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka jako inspiracja reżyserska w dwudziestowiecznym teatrze polskim

Źródło: Edyta Jarosz-Mackiewicz, Średniowieczne misterium „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka jako inspiracja reżyserska w dwudziestowiecznym teatrze polskim, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 7) nr 4, s. 41-63.

Tematem jest szesnastowieczne misterium Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka jako inspiracja reżyserska w dwudzie-stowiecznym teatrze polskim. Misterium jest przy-kładem gatunku dramatycznego, mającego na celu przedstawienie wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: Co wyjątkowego, ponadczasowego przekazał w Historii... Mikołaj z Wilkowiecka, że tekst stał się atrakcyjny dla współczesnych reżyserów polskich i skłonił ich do podjęcia inscenizacji dramatu? Czy dwudziestowieczne wystawienia misterium były powrotem do źródeł teatru i teatralnej katechezy? Jaka była reakcja inscenizatorów na religijną wymowę dramatu promującego chrześcijańską wizję świata? Aby odpowiedzieć na te pytania autorka poddała analizie najgłośniejsze, dwudziestowieczne wystawienia misterium Mikołaja z Wilkowiecka: Leona Schillera (1923), Kazimierza Dejmka (1961, 1962), Piotra Cieplaka (1993, 1994) i Przemysława Basińskiego (1994).

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...