Słowa kluczowe: social media cyberprzemoc plotka wolność słowa trolling komunikacja Twitter Facebook obcy konflikt hejting trolling

KMT 2016 nr 6 Pobierz PDF

Michał Klementowicz,

The hate speech, new or well-known phenomenon?

Źródło: Michał Klementowicz, The hate speech, new or well-known phenomenon?, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 6, s. 19-29.

Fenomen mowy nienawiści należy do jednego z często analizowanych w badaniach nad komunikacją zjawisk. Celem niniejszego artykułu jest po pierwsze próba usystematyzowana znaczenia zjawiska jakim jest mowa nienawiści. Po drugie celem artykułu jest próba pokazania, iż w argumentacji erystycznej (przy Schopenhauerowskim znaczeniu tegoż terminu) jesteśmy w stanie określić te same elementy, na które wskazują badacze zjawiska mowy nienawiści. Przykładem obecności mowy nienawiści w erystyce może być tzw. argumentum ad personam. Pozwala to stwierdzić, że fenomen mowy nienawiści w swoich założeniach i strukturze nie jest nowym zjawiskiem ponieważ obecny jest w ramach argumentacji erystycznej.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...