Słowa kluczowe: teologia mediów medioznawstwo ewangelizacja kościół internet duchowieństwo Bóg nowe media social media Benedykt XVI Jan Paweł II Franciszek Twitter Facebook

KMT 2015 nr 6 Pobierz PDF

Janusz Chyła,

Ewangelizacja cyfrowego kontynentu

Źródło: Janusz Chyła, Ewangelizacja cyfrowego kontynentu, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 6, s. 67-79.

Sposób obecności Kościoła i Dobrej Nowiny w świecie masmediów, Internetu i serwisach społecznościowych jest jedną z najbardziej aktualnych kwestii stojących przed głosicielami Chrystusa czasów współczesnych. Treść papieskich orędzi na temat mediów stanowi punkt wyjścia dla niniejszego artykułu. W dalszej części ukazane są szanse i zagrożenia związane z obecnością chrześcijańskich autorów i ich przekazu Ewangelii w przestrzeni wirtualnej. Bezsporną pozostaje sama konieczność uczestnictwa ludzi Kościoła w mediach i Internecie, gdyż miejsca te stanowią współczesne areopagi, w których tak jak w czasach apostolskich, głos wyznawców Chrystusa musi być słyszalny. W podsumowaniu artykułu autor, jako uczestnik serwisów społecznościowych, dzieli się własnymi doświadczeniami kilkuletniej aktywności w internetowej komunikacji Dobrej Nowiny.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...