Keywords: church

KMT 2015 nr 6 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

Evangelisation in the Time of Globalisation

Cite: Grzegorz Łęcicki, Ewangelizacja w dobie globalizacji, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 6, s. 138-140.

Bp Andrzej F. Dziuba, Perspektywy i wyzwania chrześcijaństwa, Wydawnictwo „ Bernardinum”, Pelplin 2014, ss. 224.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).