Słowa kluczowe: cyberprzemoc trolling cyberbullying hejting trolling

KMT 2016 nr 6 Pobierz PDF

Ewa Smerecka,

Cyberbullying. Wirtualne narzędzie realnej przemocy

Źródło: Ewa Smerecka, Cyberbullying. Wirtualne narzędzie realnej przemocy, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 6, s. 71-80.

Użytkowanie Internetu stało się popularne niemal we wszystkich środowiskach społecznych, co stwarza ryzyko wielu zagrożeń. Jednym z nich jest cyberbullying – zjawisko szczególnie groźne dla dzieci i młodzieży. Polska jest krajem, w którym problem cyberprzemocy utrzymuje się na dość wysokim poziomie w porównaniu do innych państw. Dlatego też istotne jest właściwe zdefiniowanie tego zjawiska, omówienie jego form oraz ukazanie, iż jest to problem o wiele groźniejszy w skutkach, niż tradycyjnie rozumiane zastraszanie. Przedstawienie skali cyberbullyingu w oparciu o badania przeprowadzone wśród uczniów polskich szkół potwierdza aktualność podejmowanej problematyki. W artykule przedstawię również kwestie skutecznych sposobów zapobiegania cyberprzemocy, w oparciu m.in. o takie inicjatywy, jak Childnet czy Safer Internet.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...