Keywords: personalism Poland

KMT 2014 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

To the post-human body

Cite: Bartosz Wieczorek, Ku ciału post-ludzkiemu, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 127-132.

Bogusława Bodzioch-Bryła, Ku ciału post-ludzkiemu. Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).